Profil działalności

Sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych.

Dowóz towaru na budowę.

Transport dźwigiem  HDS z rozładunkiem!